אפגאר

אפגאר
Apgar, Apgar score, test performed to evaluate and determine the physical state of a newborn baby which is carried out one minute after birth and repeated five minutes later (five things are tested: heart rate, respiration, muscle tone, reflexes and skin color; rating is based on a scale from 1 to 10)

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • אפגאר — שיטת ציון להערכת מצבו הכללי של התינוק עם לידתו, בדיקה שנערכת דקה לאחר הלידה ושוב לאחר 5 דקות (נבדקים אצל הרך הנולד 5 דברים: דופק, נשימה, מתיחות השרירים, רפלקסים וצבע העור הציון מבוסס על סולם מ 1 עד 10) …   אוצר עברית

  • וירג'יניה אפגאר — (1909 1974) רופאה אמריקאית שפיתחה את שיטת ציון אפגאר (בשנת 1952) להערכת מצבו הכללי של התינוק עם הלידה {{}} …   אוצר עברית

  • ציון אפגאר — אפגר, שיטת מתן ציונים להערכת מצבו הכללי של התינוק עם לידתו, בדיקה שנערכת דקה לאחר הלידה ושוב לאחר 5 דקות (נבדקים אצל הרך הנולד 5 דברים: דופק, נשימה, מתיחות השרירים, רפלקסים וצבע העור הציון מבוסס על סולם מ 1 עד 10) {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”